Obsługa geodezyjno-prawna

Pomiary ewidencyjne są innym typem prac geodezyjnych. Opierają się na analizie materiałów archiwalnych uzyskanych z państwowego zasobu i opracowanie ich w świetle obowiązujących standardów technicznych i przepisów prawnych. W ramach tych prac wykonujemy:

Wznowienie znaków granicznych – ma na celu wyznaczenie rzeczywistego przebiegu granic działki ewidencyjnej z uwzględnieniem dostępnych materiałów archiwalnych. W przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia wcześniej istniejących znaków granicznych, a dane z zasobu są jednoznaczne należy poprawnie określić ich położenie w terenie. W przypadku braku takiej dokumentacji lub sprzeczności danych ustalenie przebiegu granic jest możliwe w trybie Rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków. W sprawach spornych przeprowadza się procedurę rozgraniczeniową w trybie administracyjnym lub sądowym.

Podział nieruchomości – wykonujemy w celu wyodrębnienia nowych działek ewidencyjnych do przeniesienia własności, powiększenia działki sąsiedniej, regulacji granic lub wydzielenia nowych działek budowlanych. W zależności od okoliczności dzielimy działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, niezależnie od zapisów planu w trybie Ustawy o gospodarce nieruchomościami lub zgodnie z postanowieniem sądu.
Podziały nieruchomości rolnych wykonujemy w trybie Kodeksu
Cywilnego.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków – prace mające na celu wprowadzenie zmian w katastrze nieruchomości dotyczące budynków, użytków, konturów klasyfikacyjnych i granic. W ramach tych prac wykonujemy: ujawnienie rozbiórki budynków, zmiany użytków, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, pomiary pod klasyfikację gruntów oraz łączenie działek.

Zapraszamy do współpracy!

 Galeria:

projekty firmy 01
projekty firmy 02
projekty firmy 03
projekty firmy 04
projekty firmy 05
projekty firmy 06
projekty firmy 07
projekty firmy 08

 

Profesjonalne podejście!

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.